Afsluttende danskprøver

Du kan melde dig til Prøve i Dansk 1, 2 eller 3 to gange om året. Prøverne afholdes i maj/juni og i november/december.

Tilmeldingsfristen ligger 10 uger før prøven.

Hvis du går til danskundervisning på skolen, kan du blive tilmeldt danskprøven gratis, når du har bestået det sidste modul inden tilmeldingsfristen. Når du har aftalt med dine lærere, at du skal til prøve, tilmelder skolen dig til prøven.

Du kan også selv betale for at gå til danskprøven som selvstuderende. Det er meget vigtigt, at du husker at tilmelde dig til prøven og betale inden tilmeldingsfristen.

Se datoer for tilmeldingsfrist og de kommende prøver her:

Forår 2023:

Prøve i Dansk 3, tirsdag d. 23. maj

Prøve i Dansk 2, onsdag d. 24. maj

Prøve i Dansk 1, torsdag d. 25. maj

Mundtlig prøvetermin 12. – 23. juni

Tilmeldingsfrist (danskprøver) hos prøveafholder senest d. 13. marts

Efterår/vinter 2023:

Prøve i Dansk 3, tirsdag d. 14. november

Prøve i Dansk 2, onsdag d. 15. november

Prøve i Dansk 1, torsdag d. 16. november

Mundtlig prøvetermin 11. – 22. december

Tilmeldingsfrist (danskprøver) hos prøveafholder senest 4. september

Prøve i Dansk 1:

Danskuddannelse 1 afsluttes med en mundtlig og en skriftlig statskontrolleret prøve. Kravene og spørgsmålene er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)​

Du kan blive meldt til prøve på Sprogcenter Kalundborg, hvis du har fulgt danskundervisningen på sprogcenteret og har afsluttet modul 5 inden tilmeldingsfristen.

Til prøven skal du medbringe legitimation med foto (fx dansk opholdskort, fremmedpas, konventionspas, eller pas eller identitetskort med foto fra et EU-medlemsland)

Prøve i Dansk 2:

Danskuddannelse 2 afsluttes med en mundtlig og en skriftlig statskontrolleret prøve. Kravene og spørgsmålene er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)​

Du kan blive meldt til prøve på Sprogcenter Kalundborg, hvis du har fulgt danskundervisningen på sprogcenteret, og har afsluttet modul 5 inden tilmeldingsfristen.

Prøve i Dansk 2 er bl.a. en forudsætning for optagelse på SOSU-uddannelsen, AMU kurser og Teknisk skole.

Hvis du har bestået Prøve i Dansk 2 kan du bruge det i din ansøgning om permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab i Danmark.

Du kan også selv betale for at gå til danskprøven som selvstuderende. Det er meget vigtigt, at du husker at tilmelde dig til prøven og betale inden tilmeldingsfristen.

Du kan tilmelde dig prøven på Kalundborg Sprogcenters hjemmeside, som du finder under Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Til prøven skal du medbringe legitimation med foto (fx dansk opholdskort, fremmedpas, konventionspas, eller pas eller identitetskort med foto fra et EU-medlemsland)

Prøve i Dansk 3:

Danskuddannelse 3 afsluttes med en mundtlig og en skriftlig statskontrolleret prøve. Kravene og spørgsmålene er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Du kan blive tilmeldt prøven på Kalundborg Sprogcenter, hvis du har fulgt danskundervisningen på Kalundborg Sprogcenter og du har afsluttet sidste modul inden tilmeldingsfristen.

Prøve i Dansk 3 er en forudsætning for optagelse på en lang række uddannelser i Danmark.

Hvis du har bestået Prøve i Dansk 3 kan du bruge det i din ansøgning om permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab i Danmark.

Du kan også selv betale for at gå til danskprøven som selvstuderende. Det er meget vigtigt, at du husker at tilmelde dig til prøven og betale inden tilmeldingsfristen.

Du kan tilmelde dig prøven på Kalundborg Sprogcenters hjemmeside, som du finder under Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Til prøven skal du medbringe legitimation med foto (fx dansk opholdskort, fremmedpas, konventionspas, eller pas eller identitetskort med foto fra et EU-medlemsland)

Vidensprøver

Se datoer for tilmeldingsfrist og de kommende prøver her:

Forår 2023:

Medborgerskabs- og Indfødsretsprøven 31. maj.

Tilmeldingsfrist (vidensprøver) hos prøveafholder 3. maj

Efterår 2023:

Medborgerskabs- og Indfødsretsprøven 29. november

Tilmeldingsfrist (vidensprøver) hos prøveafholder 25. oktober

Indfødsretsprøven:

Indfødsretsprøven afholdes to gange om året på Kalundborg Sprogcenter.

Indfødsretsprøven er en skriftlig prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Indfødsretsprøven består af 40 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Herudover består prøven af fem aktuelle spørgsmål. De aktuelle spørgsmål vil kunne omfatte spørgsmål om f.eks. politik og kulturelle begivenheder.

Man har 45 minutter til at svare på de 40 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 32 af de 40 spørgsmål korrekt.

Til prøven skal du medbringe legitimation med foto (fx dansk opholdskort, fremmedpas, konventionspas, eller pas eller identitetskort med foto fra et EU-medlemsland)

Du kan tilmelde dig Indfødsretsprøven på Kalundborg Sprogcenters hjemmeside, som du finder under Kalundborg Kommunes hjemmeside

Medborgerskabsprøven:

Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året – i maj og november.

Medborgerskabsprøven er en skriftlig test, der handler om dansk folkestyre, hverdagsliv, kultur og historie.

Hvis du ansøger om permanent opholdstilladelse, skal du udover en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået Medborgerskabsprøven.

Ønsker du at tilmelde dig Medborgerskabsprøven, kan du gøre det på Kalundborg Sprogcenters hjemmeside, som du finder under Kalundborg Kommunes hjemmeside

Her kan du læse mere om reglerne for at opnå permanent ophold eller statsborgerskab i Danmark:

https://www.nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Permanent-ophold

Klageret:

Klageret over hhv. forhold ved prøverne og afgørelser truffet af prøveafholder findes i hhv. kapitel 11 og kapitel 12 i Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  

Klagen skal være skriftlig og velbegrundet, og skal sendes til Sprogcenterets leder Eva Larsen, evla@kalundborg.dk.  

Fristen er hhv. fire uger efter karakteren er meddelt (forhold ved prøver) og to uger fra afgørelsens meddelelse (klage over prøveafholders afgørelse).