Danskunder-
visning

Vi tilbyder undervisning i dansk som andetsprog på de tre uddannelser DU1, DU2 og DU3 samt Studieprøven. Du kan som udgangspunkt følge undervisningen tre gange ugentligt på et daghold(15 lektioner), eller to gange ugentligt på et aftenhold(6 lektioner).

Desuden tilbyder vi særligt tilrettelagte forløb på arbejdspladser i området. Dit uddannelsesforløb vil følge den fælles europæiske referenceramme for sprogalt efter, hvilken uddannelse du visiteres ind på(figur vedhæftet).

Desuden tilbyder vi FVU (dansk og matematik)samt særligt tilrettelagte OBU-forløb.

Regler for Depositum og tilbagebetaling – Danskuddannelsen

Ved deltagelse på Danskuddannelsen skal du betale et depositum på 2.000 kr., hvis du er selvforsørger (dog ikke au pair).

Internationale medarbejdere og studerende mfl., der tilmelder sig danskuddannelsen bliver opkrævet et depositum på 2.000 kr.
Når kommunen har godkendt din deltagelse på danskuddannelsen, opkræver vi et depositum fra dig. Først når depositummet er indbetalt, kan du starte på din danskuddannelse.
 
Tilbagebetaling af depositum

Det fulde depositum refunderes, når du gennemfører modulerne med en test inden for en bestemt *tidsramme, eller når du tager den afsluttende eksamen.